dimecres, 17 de juny de 2015

Vase? ...propera exposició al Centre Ceràmic de Giroussens -França

Del 27 de juny al 20 de setembre tinc el plaer departicipar en aquesta exposició 
Vase? 

Tres ceramistes i un vidrier  Florance Racine, Marie Mazères, Maria Bosch i Thierry Baudry
http://www.centre-ceramique-giroussens.com/